روش و نحوه ارسال مرسوله

دوستان سفارش های شما از دو طریق تیپاکس و پست قابل ارسال هستش و هزینه ارسال به میزان سفارش شما و وزن سفارش شما بستگی دارد . 

کد رهگیری مرسوله بعد از ارسال بنا به درخواست مشتری قابل ارائه می باشد . 

با تشکر از حسن توجه شما